In English

Skanstorget - meeting, keeping and activating public space

Sofia Ahlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183298

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek