In English

Gränssnittsutformning med larmhantering för automatiserade linjer

User interface design with alarm management for automated lines

Camilla Ekelund ; Beate Ukvitne
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183289

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek