In English

Usability of computer optimizing program for road alignment in the planning process. A case study of road 56.

Magnus Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:78, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Trimble Quantm, Optimizing, Horizontal and vertical alignment, Planning process, Four stage principle, Road plan, Road 56.Publikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183273

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek