In English

A study of cyclists’ need for an Intelligent Transport System (ITS)

ANDREAS RUTGERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:16, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: ITS, Intelligent transport system, Cyclist, Bicyclist, Needs,Publikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183271

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek