In English

Emotional Intelligence and Project Leadership. An Explorative Study.

JONI CHRISTIAN VIERIMAA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:93, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: project leadership, emotional intelligence, emotions, project managerPublikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183270

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek