In English

Success Factors in Large Infrastructure Projects: The contractor’s perspective.

TEDH ADELBÄCK ; Niclas Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:72, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: project success, project success criteria, perceived success, construction industry, SwedenPublikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183269

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek