In English

Utilization of BIM from Early Design. Stage to facilitate efficient FM Operations.

Clifford Hungu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:98, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIM, Facility Management (FM), Architecture, Sustainability, AEC/FMPublikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183268

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek