In English

Management of Global Virtual Project Teams between Europe and East Asia. In cooperation with Infineon Technologies.

Regine Dugas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:7, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Global virtual teams, virtual projects, project management, challenges, obstacles, power distance, individualism versus collectivism, uncertainty avoidance, face-to-facePublikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183260

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek