In English

Uncertainties in Subcontractor Procurement - The case of scaffolding

Christian Lyckell ; Christian Legnerot
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:1, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: uncertainty, tendering, procurement, subcontractors, construction industry, scaffold-ing, managing uncertainty, project organizationsPublikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183254

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek