In English

Microcapsules for controlled release of antimicrobials to chronic wounds

Mona Amiri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: chronic wound, ulcers, bacterial biofilms, antibiotic, bacterial resistancePublikationen registrerades 2013-09-12. Den ändrades senast 2013-09-12

CPL ID: 183230

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek