In English

The global dynamic behaviour of steel and composite bridges for high-speed railway lines

Anders Pagoldh Johansson ; Carl Westerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Dynamic behaviour, high-speed railway lines, lightweight bridges, global vertical accelerations, steel, compositePublikationen registrerades 2013-09-12. Den ändrades senast 2013-09-12

CPL ID: 183223

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek