In English

Nyckeltal för ekologiska fotavtryck för stommar i flerbostadshus

ANITA OSHALIM ; MALIN STJERNEMAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: ecological footprint of structural systems in multifamily buildingsPublikationen registrerades 2013-09-12. Den ändrades senast 2013-09-12

CPL ID: 183222

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek