In English

Stable length in steel portal frames

MAGNUS HEIDAR BJÖRNSSON ; MATHIAS WERNBORG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lateral-torsional buckling, stable length, steel portal frames, purlins,lateral restraints, stability problem, finite element analysis.Publikationen registrerades 2013-09-12. Den ändrades senast 2013-09-12

CPL ID: 183212

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek