In English

Flödet av elektrisk och elektronisk apparatur i Sverige 1995 - 2011

Edis Grudic ; Abdullah Karri ; Dajana Starcevic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-12. Den ändrades senast 2013-09-12

CPL ID: 183206

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek