In English

Health risks in water distribution systems A study of the potential relationship between pressure drop in the water distribution system and increased risk for gastrointestinal illness

Felicia Alenius ; Martin Hellberg ; Andreas Lilliestierna ; Johan Lundström ; Johan Pettersson ; Johan Utas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-12. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 183182

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek