In English

Vi möts i våra rörelser - att gestalta för stadsliv

Meetings through motion: urban design for city life

Sofie Aronson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183131

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek