In English

Ständig förbättring inom Lean Production

Patric Andersson ; Markus Eriksson ; Carl-Adam Hernvall ; Linn Holmström ; Linus Liljeblad ; Björn Nyckelgård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-61, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183111

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek