In English

Butikens roll i distributionssystemet

Ellen Andersson ; Catharina Beckman ; Katrin Miettinen ; Linnea Pettersson ; Sofia Selin ; Johanna Ydergård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-13, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2016-01-25

CPL ID: 183109

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek