In English

Att utveckla företag till lärande organisationer

Jonas Fenn ; Erik Larsson ; Madeleine Lundberg ; Alexander Mafi ; Amanda Nordqvist Melander ; Michel Wester
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-12, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183107

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek