In English

Svenska vindkraftverk till Storbritannien

Oscar Brodin ; Gustav Bång ; Patrik Lindblad ; David Lundgren ; Axel Tideholm ; Johan Sandsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-11, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]