In English

Optimering av försäljningsarbete och rätt kundval

Emma Bernander ; Markus Bruus ; Johan Gleimar ; Sandra Johansson ; Therese Matshede ; Gentiana Shulemaja
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-10, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183102

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek