In English

Framtagning av en beslutsmodell för lokalisering av en ny ambulansstation i Göteborgsområdet

Elin Almbacke ; Caroline Egeland ; Martin Falk Danauskis ; Siri Jagstedt ; Torbjörn Maaherra ; Julia Winter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-09, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]