In English

Improvements of physical distribution service whithin relationships with intermediaries

Erik Asker ; Anton Dahlström ; Alexandra Lundin Säterberg ; Malin Månsson ; Anna Teiwik ; Simon Wessberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-08, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183096

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek