In English

Analys av marknaden för lågenergibostäder

Isabell Assarsson ; Max Dubois ; Fredrik Johansson ; Casper Manne Wallin ; Filippa Plate ; Lisa Rythén Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-07, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2016-04-05

CPL ID: 183095

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek