In English

Undersökning av påverkansfaktorer för att etablera teknologisk dominans

Marcus Holgersson ; Rebwar Kaderi ; Felix Karlsson ; Adam Lewestam ; Robert Smolander ; Alexander Stephens
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183094

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek