In English

Användning av punktmolnsdata från laserskanning vid redigering, simulering och reverse engineering i en digital produktionsmiljö

Use of 3D-Scanned Pointcloud data for manipulation, simulation and reverse engineering of a digitalized production environment

Anders Olofsson ; Martin Sandgren ; Linda Stridsberg ; Richard Westberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183093

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek