In English

Robot Prototyping

Markus Hägerstrand ; Robin N C Lindholm ; Tomas Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-12

CPL ID: 183086

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek