In English

Förutsättningar och möjligheter för produktion av cykelramar i ultrahöghållfast stål (UHSS)

Conditions and opportunities for the production of bicycle frames in ultra high-strenght steel

Marko Bjelanovic ; Petter Björsell ; Adis Durovic ; San Kiya ; Ingrid Lövgren ; Marko Tesanovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-12

CPL ID: 183085

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek