In English

Omställbara system med repeterbarhet

Reconfigurable systems with repetitive accuracy

Erik Gerremo ; Vidar Klemedtsson ; John Lövgren ; Amanda Palmqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]