In English

Product launch marketing strategy

Tommy Andersson ; Ola Edmundsson ; Anton Eksell ; Niklas Genchel ; Pär Gustavsson ; Erik Rempe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-05, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183081

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek