In English

Kvalitetsutveckling inom svensk cancervård

Isak Fowelin ; David Jansson ; Andreas Karlsson ; Anna Källtén ; Henrik Mäki ; Malin Norling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-03, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183079

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek