In English

KPP-databasens potential som besluts- och analysunderlag i vården

Simon Eriksson ; Niklas Johansson ; Rickard Johansson ; Sofie Peters ; Maria Trygged
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-02, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183078

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek