In English

Förbättringsarbete vid Sollebrunns Betongelement AB

Adam Torkelsson ; Pär Linder ; Filip Rawecki ; Erik Gidlund ; OscarRydén ; Simon Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-13-01, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek