In English

Värdet av BIM i förvaltning. Möjligheter och krav.

Samuel Andersson ; Simon Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:46, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: BIM, fastighetsförvaltning, fördelar, möjligheter, kravPublikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183062

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek