In English

Fatigue Testing of Ultra High Strength Steel Bolts

David Thor
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183050

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek