In English

Distribution centres in construction logistics

Erik Salvén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:09, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Logistics, Distribution center, construction, productivity, waste, JITPublikationen registrerades 2013-09-10. Den ändrades senast 2013-09-10

CPL ID: 183039

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek