In English

The Construction Worker’s view on Standardised Work Procedures: An empirical study conducted within a large Swedish construction firm.

EGILL D. GÍSLASON ; AGNAR SIGURJÓNSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Standardisation, Construction Industry, Change Management, Productivity, Contextualisation, Lean ConstructionPublikationen registrerades 2013-09-10. Den ändrades senast 2013-09-10

CPL ID: 183037

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek