In English

Knowledge Sharing in an Architect Firm. The case of Knowledge Sharing Networks.

Abderisak Adam ; Jonas Julin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:88, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: actor-network theory, architects, case study, experts, interviews, knowledge sharingPublikationen registrerades 2013-09-10. Den ändrades senast 2015-05-08

CPL ID: 183033

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek