In English

Poor Quality Cost in Construction: Literature Review

Behzad Abbasnejad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:116, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Poor quality Cost, Quality Cost, Rework Cost, Failure cost, Construction IndustryPublikationen registrerades 2013-09-10. Den ändrades senast 2013-09-10

CPL ID: 183031

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek