In English

Impact of Trust on the performance of Multi-national Partnerships, Joint Venture, Merger and Acquisition

ABOOD MOEN FADHEL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013-110, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Partnership, Joint Venture, Trust, Relationships, Performance, Sony Ericsson and TNK-BP