In English

Implementing improved sanitation in developing areas

A study on correlations among indicators and what makes a project successful

Debora Falk ; Anna Göras ; Tobias Jonsson ; Anna Karlernäs ; Anna Ohlin ; Åsa Rensfeldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-10. Den ändrades senast 2013-09-10

CPL ID: 183017

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek