In English

Multifunctional microfluidic tools for surface characterization within single cell analysis

Bhavic Chouhan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-09-10. Den ändrades senast 2013-09-10

CPL ID: 183015

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek