In English

Probing the complex between the factor for inversion stimulation and DNA using a nanofluidic device

Robin Hagman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-10. Den ändrades senast 2013-09-10

CPL ID: 183014

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek