In English

Design av flexibel ta-hem-produkt

Design of a flexible take-home product

Anna Arbman ; Pascal Csikasz ; Julia Wetterstrand ; Anna Wikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-10. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183010

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek