In English

Utveckling av LED baserad odlingsbelysning för kommersiella växthus

Design of LED based grow light for commercial greenhouses

Richard Bodén ; Caroline Fall ; Maksim Hansén Goobar ; Victor Malmsten Lundgren ; Samuel Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-10. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183004

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek