In English

Utveckling av LED baserad odlingsbelysning för kommersiella växthus

Design of LED based grow light for commercial greenhouses

Richard Bodén ; Caroline Fall ; Maksim Hansén Goobar ; Victor Malmsten Lundgren ; Samuel Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]