In English

Utveckling av plattformskoncept för rollup

Development of a platform based rollup

Erik Aremyr ; Sara Eriksson ; Maja Jakobsson ; Pernilla Lydén ; Carl Malmström ; Patricia Mattsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-10. Den ändrades senast 2013-09-11

CPL ID: 183002

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek