In English

Characterization of the 3' untranslated region for optimization of gene expression in yeast

Nebeyu Yosef Gizaw
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-10.

CPL ID: 182988

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek