In English

Innovations’ impact on political and regulatory institutions - The digitization and deregulation of the Swedish financial market

Viktor Heimer Berglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 56 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:108, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-10. Den ändrades senast 2013-09-10

CPL ID: 182983

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek