In English

Investigation of greenhouse gas emissions from the production of tin cans - An evaluation of the EcoProIT method

Marinetta Törnberg ; Joakim Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-06. Den ändrades senast 2013-09-06

CPL ID: 182897

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek