In English

Evaluation and optimisation of Long-Route EGR-concepts for heavy-duty diesel engines

Alexander Ljung Edin ; Djordje Purkovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:06, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-06. Den ändrades senast 2013-09-06

CPL ID: 182861

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek